Ήθη και έθιμα του τόπου μου Δημ Ποτιδαιας- 2015 from Ραλλία Αδαμίδου